Topspin-MBSOV De gezelligste club van de Noordkop

Tennisvereniging TC Topspin/MBSOV

Tenniscomplex “De Schaapskooi”

Schapendijkje 6

1782 TG Den Helder

Tel: 0223 613077


Voor al uw vragen/opmerkingen:

Email: info@topspin-mbsov.nl

Volg en like ons op Facebook

Topspin-MBSOVTopspin open
TopspinCommissiesSenioren PaginaKalender 2023Sponsoren
De Schieman Ruud Brondsema Het Centrum Reus Sport Groet autobedrijfSponsoren:fa. Buijtendijk Rijschool Sieta GoversSponsor tarieven

Parkreglement:


 1. Bij het verlaten van de baan dient er te worden geveegd (bij droogte ook gesproeid) en eventuele lege flesjes, zakjes, te worden verwijderd.


 1. De tennisser dient gekleed te gaan in tennis-/sportkleding en goed gekeurde tennisschoenen voor gravelbanen te dragen.


 1. Binnen de omrastering op ons park mogen geen rijwielen of anders soortgelijke vervoermiddelen geplaatst worden.


 1. Rijwielen dienen in het daarvoor bestemde fietsenrek geplaatst te worden en niet binnen de afrastering van het park. Motorrijtuigen in de vakken voor ons park en niet voor de ingang.


 1. Ouders/verzorgers dienen toezicht te houden op hun – en andere kinderen. Men draagt er gezamenlijk zorg voor dat deze kinderen geen overlast noch enige schade aan ons park kunnen veroorzaken.  


 1. Alleen spelers – welke hebben afgehangen – mogen binnen de afrastering op onze tennisbanen komen, of de daartoe bevoegde personen.


 1. Men is verplicht in alle gevallen van beschadiging van banen, netpalen, netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging of gemeente, terstond het bestuur over deze schade te informeren.


 1. Honden dienen op ons park aangelijnd te zijn.


 1. De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de eventueel ontvreemde en of verloren geraakte eigendommen van personen op ons park.


 1. Tennislessen geschieden door een aangewezen tennisleraar op ons park.


 1. Men dient zich op ons park te gedragen, het is verboden: