Topspin-MBSOV De gezelligste club van de Noordkop

Tennisvereniging TC Topspin/MBSOV

Tenniscomplex “De Schaapskooi”

Schapendijkje 6

1782 TG Den Helder

Tel: 0223 613077


Voor al uw vragen/opmerkingen:

Email: info@topspin-mbsov.nl

Volg en like ons op Facebook

Topspin-MBSOVTopspin open
TopspinCommissiesSenioren PaginaKalender 2023Sponsoren
De Schieman Ruud Brondsema Het Centrum Reus Sport Groet autobedrijfSponsoren:fa. Buijtendijk  Rijschool Sieta GoversSponsor tarieven

TARIEVEN 2023


Hoewel de doelstelling van TC Topspin/MBSOV  “het op recreatieve wijze bereikbaar maken van de tennissport is”, vinden wij gezelligheid en clubgeest zeer belangrijk. Wellicht gaat u hieraan een steentje bijdragen.


De tennisbanen zijn door iedereen het gehele jaar (behoudens bij vorst) te gebruiken.


Tarieven:

t/m 12 jaar                    € 50.00

13 t/m 17 jaar               € 70.00

18 t/m 59 jaar               € 100.00

60 jaar en ouder            € 75.00

Studenten (uitwonend)* € 55.00De leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar is bepalend voor de hoogte van de contributie.


Bij aanvang van het lidmaatschap dient het volledige bedrag in één keer betaald te worden.


U dient als gezin tevens lid te zijn / of te worden van de M.B.S.O.V. à €  24,00 per jaar. Thuis wonende kinderen van 18 jaar en ouder worden als lid aan gemerkt en ontvangen, net als het gezin, voor de betaling van de contributie een acceptgiro van de M.B.S.O.V.


Betalingsschema: Ineens, door middel van overschrijving via de bank. In tweeën per januari en februari, door middel van overschrijving via de bank.


De contributie dient vóór 1 maart 2023 betaald te zijn


Voor het betalen van de contributie ontvangt u geen acceptgiro.


Een herinnering tot betaling van de contributie zal verhoogd worden met € 2,50 administratiekosten. Als de contributie na twee herinneringen nog niet voldaan is, wordt de inning hiervan uit handen gegeven aan een gerechtelijk deurwaarder. De meerkosten zijn voor uw rekening.


Bovenstaande bedragen dienen te worden overgemaakt op onderstaande rekening.


ABNAMRO Bank: Rekeningnummer NL08ABNA0587550465

t.n.v. penningmeester T.C. Topspin

Met vermelding:  contributie 2023 + de naam van de speler.


* STUDENTENLIDMAATSCHAP

Voor studenten die buiten Den Helder wonen en studeren heeft T.C. Topspin een studentenlidmaatschap ingevoerd. Het bedrag is € 55,00 per jaar.

Tevens dient de student lid te zijn of worden van de M.B..S.O.V. à € 24,00 per jaar. Vóór aanvang van het nieuwe contributiejaar dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden dat er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.


Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap:

Studeren en wonen buiten Den Helder;

- Aantonen bij de ledenadministratie d.m.v. de inschrijving bij een onderwijsinstelling;

- Zodra de studie wordt beëindigd dient het lid (student) dit aan de vereniging (secretariaat) door te geven. Het eventuele verschil in contributie dient alsnog te worden voldaan;

- Wijzigingen op dit studentenlidmaatschap zijn te allen tijde voorbehouden aan de vereniging.


OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

De leden die, om welke reden dan ook, hun lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit

vóór 1 december 2023 via E-mail of schriftelijk te doen bij de ledenadministratie (zie colofon)

Opzeggingen die na 1 december binnenkomen bij de ledenadministratie zullen niet in behandeling worden genomen en zal het lidmaatschap automatisch doorlopen naar het volgende jaar.


Het bestuur.